Video khách hàng

Đài truyền hình VTC1

Đài truyền hình VTC1 đưa tin về công thức đột phá trong GINKON dành cho người Thiếu máu não, RLTD-

Đài truyền hình VTV1

Đài truyền hình VTV1 chính thức đưa tin về GINKON-