Đinh Thị Hiến

(64 tuổi) - Kế toán đã về hưu
Cẩm Thạch, Cẩm Phả, QUảng Ninh

Chú Trần Văn Tuấn

(50 tuổi) - Cán bộ
Hà Nam

Cô Nguyễn Thị Tuyết

(51 tuổi) - Kế toán
Thanh Oai, Hà Nội

Cô Lê Thị Thi

(50 tuổi) - Làm nông
Lạng Sơn

Anh Nguyễn Văn Việt

(45 tuổi) - Lái xe đường dài
Hưng Yên

Cô Trương Thị Phương

(53 tuổi) - Kinh doanh tự do
Bắc Giang

Anh Đỗ Trung Mười

(40 tuổi) - Kinh doanh tự do
Hải Dương

Anh Nguyễn Trường Thành

(40 tuổi) - Giám đốc điều hành
Hà Nội