CÁC HOẠT ĐỘNG CHO SỨC KHỎE NÃO BỘ

Theo một nghiên cứu gần đây, những người tham gia nhiều hoạt động sẽ có khả năng nhận thức tốt hơn những người không vận động. Mặc dù nghiên cứu còn hạn chế, nhưng những phát hiện này nên được nghiên cứu thêm.

Xem chi tiết