Một nhà thần kinh học đã có cách làm trẻ hóa não bộ của mình

Một nhà thần kinh học đã làm trẻ hóa não bộ của mình và ông đã giải thích làm thế nào để được như vậy để giúp mọi người có thể làm theo.

Xem chi tiết